Metodika mediální soutěže

Manuál pro realizaci mediální soutěže byl vytvořen jako výstup projektu Mediální výchova na gymnáziích. Soutěž je primárně koncipována pro studenty 4 a víceletých gymnázií, i když je obecně aplikovatelná, na základě adekvátních úprav, na většině typů škol. Cílem manuálu je propojit průřezové téma mediální výchovy s výukou k ochraně životního prostředí. Jako vhodný prostředek pro propojení těchto dvou zdánlivě odlišných oblastí byla zvolena forma soutěže. Soutěž bude vhodným způsobem motivovat studenty, aby se zajímali o problematiku životního prostředí ve svém okolí, přičemž k tomu plnou měrou využijí média a mediální prostředky. Manuál je pomocníkem pro pedagogy, kteří se rozhodnou soutěž realizovat. Nemá být přesným návodem, ale jen nápovědou, jak s úspěchem připravit a realizovat soutěž pro studenty. Nejsou striktně určena žádná omezení, pouze doporučení, čeho se vyvarovat. Je nutné si uvědomit, že v každé škole jsou jiné podmínky, jiní lidé a hlavně nápady, které mohou postupy a průběh soutěže výrazně ovlivnit.

Celý manuál mediální soutěže si můžete stáhnout v přiloženém souboru ve formátu PDF.

 

Hledání

rozšířené hledání »

Fotosoutěž

Evropský sociální fond v ČR - logo Evropská unie - logo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky - logo Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - logo Koalice nevládek Pardubicka, o.s. - logo