Historický vývoj médií

Od Gutenberga k Internetu … 

aneb základní historická data vývoje médií

 

1445 - vynález knihtisku (Johannes Gutenberg)

1470 - 1. popis camery obscury (Leonardo da Vinci)

1495 - nejstarší psané noviny na našem území - Noviny leta božieho

1550 - zrození objektivu (Gianbattista della Porta)

1605 - 1. tištěné noviny - Relation ve Štrasburku (Johann Carolus, vydavatel)

1631 - 1. francouzské noviny - La Gazette

1690 - 1. americké noviny - Boston Gazette

1719 - 1. česky psané periodické noviny - Český postilión neboli Noviny české

1789 - založeny Krameriusovy c. k. pražské poštovské noviny

1800 - drobná inzerce se objevuje od počátku 19. století

1826 - 1. dochovaná fotografi e „heliogravurie“ (Joseph Nicéphore Niépce)

1830 - reklama velkých firem se objevuje od 30. let 19. století

1833 - vznik bulvárních novin - New York Sun

1834 - objev opakovaně použitelného negativu (William Henry Fox Talbot)

1837 - vynález „daguerrotypie“ (Louis Jacques Mandé Daguerre)

1844 - vznik telegrafu, telegram z Washingtonu do Baltimoru (Samuel Morse)

1848 - počátky české politické žurnalistiky - Národní noviny, Pražský posel

1851 - založen newyorský deník - The New York Times

1855 - 1. reklamní a inzertní kancelář v Hamburku

1877 - sestrojen 1. mikrofon (Emile Berliner)

1877 - vynález fonografu (Thomas Alva Edison)

1880 - fotografie v přímé reprodukci - Daily Graphic v New Yorku

1883 - vznik polit. zpravodajství - New York World (Joseph Pulitzer, vlastník)

1883 - štoček v tisku v Evropě - list Leipziger Illustrierte (Jiří Meisenbach)

1883 - vznik elektrického teleskopu (Paul Gottlieb Nipkow)

1888 - sestrojen gramofon (Emile Berliner)

1895 - promítán 1. fi lm na plátno pro diváky (bratři Lumièrové)

1897 - vznik katodového oscilografu (Karl Ferdinand Braun)

1899 - patentován „Telegraphon“ neboli magnetofon (Waldemar Poulsen)

1900 - vzniklo novinářské odvětví, 1. reportáže z terénu a fotoreportáže

1918 - založena Československá tisková kancelář „ČTK“

1919 - 1. pokusy s vysíláním mluveného slova v Československu

1921 - 1. pravidelné rozhlasové vysílání na světě - stanice KDKA v USA

1922 - zahájeno rozhlasové vysílání ve Velké Británii - BBC v Londýně

1923 - zahájeno 1. pravidelné rozhlasové vysílání v ČSR - Radiojournal

1923 - vynalezena snímací elektronka (Vladimir Kosma Zworykin)

1924 - 1. sportovní rozhlasový přenos, reportáž z boxu v Praze na Letné

1925 - 1. přímý rozhlasový přenos z Národního divadla, opera Dvě vdovy

1925 - 1. televizní společnost - Television Ltd. (John Baird, zakladatel)

1926 - bulvární tisk v Čechách - Expres, Polední list, Telegraf

1927 - rozhlasové přenosy do zahraničí - stanice Radiojournal

1927 - 1. zvukový film - The Jazz Singer společnosti Warner Bros. v USA

1931 - vyvinut stereofonní záznam - firma EMI ve Velké Británii

1935 - 1. plně barevný film - The Vanity Fair

1936 - zahájeno první pravidelné televizní vysílání na světě - stanice BBC

1937 - 1. přímý televizní přenos, korunovace krále Jiřího VI. ve Velké Británii

1945 - 1. myšlenka multimediální knihovny - Memex (Vannevar Bush)

1948 - 1. zkušební vysílání televize v Československu

1950 - zahájeno československé vysílání Rádia Svobodná Evropa

1953 - 1. veřej. vysílání Československé televize z Měšťanské besedy v Praze

1954 - zahájeno pravidelné televizní vysílání Československé televize

1955 - 1. televizní přenos sportovního utkání

1969 - vzniká předchůdce internetu - Arpanet, propojeny 4 univerzity v USA

1970 - začíná vysílání druhého televizního programu v Československu

1972 - 1. případ investigativní žurnalistiky - americká aféra „Watergate“

1973 - zahájeno pravidelné barevné televizní vysílání v Československu

1973 - síť Arpanet pronikla do Evropy

1980 - vznik zpravodaj. televize - CNN v USA (Ted Turner a Reese Schonfeld)

1983 - síť Arpanet oddělena od ministerstva obrany USA, rozšíření do komerční sféry

1989 - komercionalizace médií v ČSR, rozkvět soukromého podnikání

1989 - publikován návrh vývoje www (Tim Berners-Lee)

1990 - spuštěna 1. webová stránka - http://info.cern.ch (Tim Berners-Lee)

1990 - začala vysílat komerční rozhlasová stanice - Evropa 2

1991 - představen 1. internetový prohlížeč - WorldWideWeb v CERNu

1992 - oficiální připojení ČR do sítě www na ČVUT v Dejvicích

1992 - veřejnoprávními médii v ČR se stávají Český rozhlas, ČT a ČTK

1994 - 1. pokusy investigativní žurnalistiky v ČR

1994 - spuštěn 1. webový vyhledávač a katalogový server - Yahoo!

1996 - vznikl v ČR katalogový server - www.seznam.cz

1996 - 1. elektronický časopis - Neviditelný pes (Ondřej Neff , zakladatel)

1998 - počátek terestriálního digitálního vysílání v USA a Velké Británii

2000 - zkušební digitální tel. vysílání v ČR - České radiokomunikace a. s.

2004 - spuštění sociální sítě - Facebook v USA (Mark Zuckerberg, zakladatel)

2005 - přechod zkušebního digitálního televizního vysílání na řádné v ČR

2005 - vznik Webu 2.0, uživatel je tvůrcem obsahu - Wikipedia, YouTube, atd.

Hledání

rozšířené hledání »

Fotosoutěž

Evropský sociální fond v ČR - logo Evropská unie - logo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky - logo Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - logo Koalice nevládek Pardubicka, o.s. - logo