Media set

Potřebujete získat orientaci ve světě médií?

Chcete pochopit význam a roli médií ve společnosti?

Chcete rozvíjet kritické myšlení a posílit komunikativní kompetence?

Potřebujete získat praktické dovednosti v mediální komunikaci?

Media set je soubor metodických a informačních nástrojů podporující výuku mediální výchovy.

Obsahuje:

Harmonogram tvorby a implementace Media setu:

  1. fáze: Tvorba metodik, oponentury a testování (říjen 2009 – září 2010).
  2. fáze: Aplikace metodik ve výuce na gymnáziích v Pardubickém kraji (od října 2010 do června 2011).
  3. fáze: Poradenství pro zavádění mediální výchovy do výuky (od října 2010).
  4. fáze: Příručka dobré praxe, shrnující poznatky a zkušenosti z realizace výuky na gymnáziích v Pardubickém kraji (červen 2011).

 

Aktualizace příručky vložena v příloze.


Hledání

rozšířené hledání »

Fotosoutěž

Evropský sociální fond v ČR - logo Evropská unie - logo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky - logo Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - logo Koalice nevládek Pardubicka, o.s. - logo