O projektu

Primárním účelem projektu Mediální výchova na gymnáziích je napomoci pedagogům a studentům pardubických gymnázií s výukou mediální výchovy jako povinné součásti vzdělávání.

Sekundárním účelem je přispět k osvětě a zvýšení informovanosti o mediální gramotnosti - jako novodobé kompetenci mezi žáky, studenty a pedagogy ostatních škol v Pardubickém kraji. Projekt se zaměřuje na oblast metodické a informační podpory cílové skupiny a rozvoj jejího aktivního přístupu k výuce a vzdělávání k mediální gramotnosti.

Projekt byl realizován v období od 1. října 2009 do 31. října 2011.
Během následujícího 5-letého období tzv. udržitelnosti projektu bude cílové skupině projektu k dispozici tento webový portál s informacemi a metodikami k mediální výchově.

Hledání

rozšířené hledání »

Fotosoutěž

Evropský sociální fond v ČR - logo Evropská unie - logo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky - logo Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - logo Koalice nevládek Pardubicka, o.s. - logo