Realizátor projektu

Koalice nevládek Pardubicka, o. s. (KONEP) je otevřeným sdružením neziskových organizací, které působí v Pardubickém kraji. Dlouhodobým cílem Koalice je podporovat vzájemnou spolupráci, výměnu zkušeností a pomáhat v rozvoji neziskových organizací. Koalice vznikla v roce 1998, jako samostatná organizace funguje od roku 2004. Koalici finančně podporují Pardubický kraj a Evropská unie.

Posláním Koalice nevládek Pardubicka je sdružovat nestátní neziskové organizace nepolitického charakteru bez rozdílu zaměření při zachování právní subjektivity jednotlivých členských organizací.

Základními cíli sdružení jsou zejména:

  • spolupodílení se na rozvoji regionu (vznik a podnícení místního partnerství, poskytování služeb pro neziskový sektor a veřejnou správu, poskytování servisu pro neziskové organizace, vzdělávání pracovníků sociálních služeb, posilování dobrovolnictví)
  • ovlivňování rozvojových dokumentů kraje i jednotlivých měst a obcí, ovlivňování priorit a řešení problémů regionu (kulaté stoly, diskusní fóra, konference, pracovní skupiny)
  • posilování společenské role občanského sektoru (propagační a osvětové akce, kampaně na osvětu a zviditelnění neziskových organizací)

 

V případě, že Vás projekt Mediální výchova na gymnáziích zaujal, chtěli byste se dozvědět víc, popřípadě se do něj zapojit, kontaktujte prosím jeho projektovou manažerku.

Hledání

rozšířené hledání »

Fotosoutěž

Evropský sociální fond v ČR - logo Evropská unie - logo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky - logo Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - logo Koalice nevládek Pardubicka, o.s. - logo