Cíle

Cílem projektu Mediální výchova na gymnáziích je přispět ke zvýšení mediální gramotnosti cílové skupiny studentů gymnázií v Pardubickém kraji. Cíle bude dosaženo prostřednictvím vytvoření a zavedení do výuky kvalitní metodické opory pro pedagogy vyučující mediální výchovu coby průřezové téma.

Projekt reflektuje aktuální potřebu gymnázií zavádět do výuky téma mediální výchovy, což jim ukládá novelizovaný školský zákon a Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, a zároveň absenci metodických materiálů dostatečné kvality a rozsahu pro jeho výuku.

Cíl projektu a aktivity vedoucí k jeho dosažení vychází z provedené analýzy potřebnosti. Potřebnost projektu vyplývá jednak z RVP ČR a ŠVP gymnázií, jednak z poptávky pedagogů ověřené výzkumem mezi 19 ti gymnázii Pardubického kraje. Výsledky analýzy poukazují na potřebu pedagogů zajistit kvalitní výuku mediální výchovy v souladu s rozvojem klíčových kompetencí žáků a studentů škol a to tím, že budou sami disponovat relevantními znalostmi a dovednostmi v oblasti mediální výchovy a dostatkem vhodných metodických materiálů, čímž se zvýší jejich vlastní kompetence pro výuku studentů.

Celkovou cílovou skupinu projektu, která by měla být projektem podpořena, tvoří:

  1. primární cílová skupina: studenti gymnázií v Pardubickém kraji
  2. vedlejší cílová skupina: pedagogičtí pracovníci gymnázií v Pardubickém kraji
  3. doplňková cílová skupina: žáci a studenti škol v Pardubickém kraji a jejich pedagogové 

Hledání

rozšířené hledání »

Fotosoutěž

Evropský sociální fond v ČR - logo Evropská unie - logo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky - logo Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - logo Koalice nevládek Pardubicka, o.s. - logo