Aktivity

K naplnění cílů projektu a uspokojení potřeb studentů a pedagogů povedou klíčové aktivity projektu:

 • vytvořením informačního webového portálu pro studenty a pedagogy gymnázií (a dalších škol) v Pardubickém kraji
 • vytvořením kvalitních metodických materiálů (tzv. Media set)
 • asistovanou aplikací vytvořených metodik přímo do výuky na gymnáziích
 • propagační a informační kampaní pro studenty a pedagogy pardubických gymnázií

 

Aktivity a výstupy projektu budou mít následující strukturu:

1. Metodické nástroje Media set:

 • Příručka s 8 výukovými moduly, coby teoretická opora výuky
 • 4 doplňující podpůrné krátkometrážní výukové filmy
 • Webový portál Media set – pro komunikaci, zveřejňování metodik a výstupů projektu, on-line poradenství, publicitu a další

2. Informační kampaň:

 • tiskové zprávy v regionálních médiích
 • krajské setkání pedagogů gymnázií a odborníků na mediální výchovu
 • besedy na školách
 • publicita projektu a zapojených partnerů

3. Odborné poradenství pro pedagogy v průběhu projektu:

 • formou koordinace a supervize při zavádění metodik do výuky
 • konzultací pomocí informačních a komunikačních technologií

4. Aktivní zapojování studentů do projektu:

 • jednak během výuky mediální výchovy dle nových metodických materiálů
 • jednak formou krajské mediální soutěže

Hledání

rozšířené hledání »

Fotosoutěž

Evropský sociální fond v ČR - logo Evropská unie - logo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky - logo Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - logo Koalice nevládek Pardubicka, o.s. - logo