Druhé krajské setkání pedagogů mediální výchovy

20.10.2010

První listopadové pondělí si zástupci gymnázií a základních škol v Pardubickém kraji předávali první zkušenosti se zaváděním mediální výchovy do výuky. Setkání proběhlo v Evropském školícím centru v Litomyšli, kde měli pedagogové příležitost se blíže seznámit s novou učební pomůckou MEDIA SET, která vznikla jako jeden z výstupů projektu Mediální výchova na gymnáziích. Projekt připravila Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s řadou významných mediálních odborníků.

MEDIA SET, jako komplexní metodický a informační nástroj podporující výuku mediální výchovy, je primárně určen pedagogům gymnázií. Mediální výchovu podle něj však mohou snadno učit také ostatní střední a základní školy. Vznik této užitečné pomůcky a její asistované zavádění do výuky ocenili především zástupci gymnázií. Ředitel svitavského gymnázia Milan Báča ve svém příspěvku uvedl: „Je to taková první vlaštovka a já jsem za ni vděčný.“ Gymnázia mají mediální výchovu zařazenu ve svých rámcových vzdělávacích plánech, dosud však neexistovala žádná metodika, která by jim dala návod, jak tuto oblast uchopit. Litomyšlské setkání přijela podpořit také Jana Pernicová, krajská radní zodpovědná za oblast školství. „Já ten nápad moc chválím, je dobře, že s tím někdo přišel.“ V závěru svého projevu zmínila potřebnost zavedení mediální výchovy do co nejvíce škol v Pardubickém kraji. Garant projektu, mediální odborník a vysokoškolský pedagog Radek Mezuláník, ve svém vystoupení uvedl, že mediální výchova je zaměřena na systematické vytváření kritického odstupu od médií a na schopnost interpretovat mediální sdělení z hlediska jejich informační kvality. Zdůraznil, že před obranným přístupem však stojí „užitný přístup“ k médiím, představující média jako zdroj informací využitelných pro rozvoj osobnosti jedince. Setkání svými příspěvky obohatili i další zajímaví hosté, grafický designér a expert na vizuální komunikaci Alan Záruba a Pavlína Kvapilová z České televize.

Mediální výchovu v návaznosti na tento projekt si v roce 2010 vyzkoušelo více než 300 studentů gymnázií v Pardubickém kraji. O projekt projevují zájem také jiné kraje. V roce 2011 projekt pokračuje zaváděním mediální výchovy do dalších škol v Pardubickém kraji. Studenti gymnázií určitě ocení možnost zúčastnit se připravované mediální soutěže, v níž mohou získat stáže v regionálních médiích a atraktivní ceny. Díky projektu bude podpořena výuka mediální výchovy na všech 21 gymnáziích v Pardubickém kraji. Gymnázia mohou získat kromě výukové pomůcky MEDIA SET také poradenství v mediální výchově a ukázkovou hodinu přímo na jejich škole. Projekt Mediální výchova na gymnáziích je spolufinancován Evropským sociálním fondem v České republice a stáním rozpočtem ČR.

 

Mgr. Dana Krouželová
hlavní metodička a supervizorka projektu Mediální výchova na gymnáziích
e: krouzelova@konep.cz
m: 774 412 710

Hledání

rozšířené hledání »

Fotosoutěž

Evropský sociální fond v ČR - logo Evropská unie - logo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky - logo Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - logo Koalice nevládek Pardubicka, o.s. - logo